Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie do udziału w uroczystościach Najświętszej Marii Panny Królowej Polski oraz obchodów 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w Lublinie. Zapraszamy tym szczególniej, iż po kilkudziesięcioletniej przerwie w uroczystym przemarszu będzie uczestniczyła kompania honorowa Polowych Drużyn Sokolich.

Nasi druhowie będą również uczestniczyć w przejeździe historycznych pojazdów wojskowych przygotowanym przez Fundację Niepodległości.

Program uroczystości:

Godz. 10.00
Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny. Mszę św. odprawi i homilię wygłosi abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski

Godz. 11.30
Przemarsz z katedry na Plac Litewski

Godz. 11.45
Uroczystości na Placu Litewskim przy Pomniku Konstytucji 3 Maja

  • Meldunek dowódcy uroczystości i powitanie kompanii honorowych
  • Odegranie hymnu narodowego i uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
  • Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
  • Apel pamięci
  • Salwa honorowa
  • Występ Orkiestry Wojskowej w Lublinie i Zespołu Tańca Ludowego UMCS
  • Składanie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja
  • Defilada kompanii honorowych i jazdy w mundurach historycznych