Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie realizowało projekt Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO na lata  2021-2030.

Projekt pod nazwą "Rozwiń skrzydła z Sokołem" zakładał realizację szeregu działań mających na celu zwiększenie kompetencji oraz profesjonalizację działań organizacji pozarządowych. W wyniku prowadzenia projektu powstały nowe organizacje. Wszyscy otrzymali wsparcie z zakresu prowadzenia swoich podmiotów. Nawiązane współprace naszych beneficjentów pozwoliły im na realizację różnych działań statutowych.

 

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie było realizatorem projektu "Rozwiń skrzydła z Sokołem" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030. Projekt zakładał wsparcie osób, które chcą założyć własną organizację oraz istniejące NGO. 

Zrzutka: Broń dla Sokoła

Najnowsze