Dziesięć Przykazań Sokolstwa Polskiego

Dziękujemy naszym Przyjaciołom:

Statut Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie

Historia Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ

Kraków 17 lipca 1910 r.

Kazanie ks. biskupa Bandurskiego do Sokołów na błoniach przed wyruszeniem pochodu na Wawel:

Zrzutka: Broń dla Sokoła

 
baner02.jpg