O projekcie

Projekt „MŁODZI KOMPETENTNI” jest realizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem POSTIS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowanego do osób młodych  poniżej 30 roku życia -  195 osób ( 117 kobiet i 78 mężczyzn), w tym min. 20 % osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

 

Szczególnie zapraszamy:

 • Kobiety
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

 

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2020 r.

Teren realizacji projektu: Projekt realizowany jest na terenie całej Polski.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Ocena kompetencji społecznych uczestników projektu, która jest podzielona na dwie fazy:

 • Faza 1 - w ramach rekrutacji uczestnika nastąpi wstępna ocena kompetencji społecznych w formie: weryfikacji wewnętrznej oraz weryfikacja zewnętrznej (2h/osoba)
 • Faza 2 – na zakończenie udziału w projekcie zostanie przeprowadzona podsumowująca, końcowa ocena kompetencji społecznych każdego Uczestnika Projektu, która wykaże w jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do rozwinięcia kompetencji społecznych Uczestnika Projektu. (2h/osoba)

2.  Doradztwo specjalistyczne w kontekście potrzeb uczestników projektu związane z życiem w społeczeństwie oraz poruszaniem się po rynku pracy (5h/osoba)

3. Szkolenia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, które pozwolą nabyć Uczestnikom kompetencje zgodnie z klasyfikacją ESCO: (do wyboru 8 szkoleń + wolontariat)

 • Asertywność i autoprezentacja ( 16 h/ 1 gr.)
 • Komunikacja interpersonalna ( 16 h / 1 gr.)
 • Zarządzanie sobą w czasie ( 16h / 1 gr.)
 • Ja w zespole – czyli jak kształtować współpracę w zespole ( 16 h / 1 gr.)
 • Konflikt - geneza i sposoby rozwiązywania
 • Umiejętności liderskie ( 16 h / 1 gr.)
 • Kompetencje menadżerskie, zarządzenia projektami ( 16 h / 1 gr.)
 • Efektywne zarządzanie czasem  ( 16 h / 1 gr.)
 • Trening rozwoju osobistego ( 16 h / 1 gr.)
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja  ( 16 h / 1 gr.)
 • Kreowanie własnego wizerunku – czyli jak zrobić dobre wrażenie ( 16 h / 1 gr.)
 • Wolontariat w pierwszych krokach szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych (8h / 1 gr.)

4. Wolontariat w lokalnych NGO - głównym celem udziału w wolontariacie jest upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, podniesienie świadomości społecznej na temat problemów lokalnych i wsparcie społeczne osób potrzebujących.( 1 miesiąc)

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, pendrive),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    zaświadczenie o ukończeniu  wolontariatu wraz z opinią pracodawcy

Warunkiem ukończenia udziału UP w projekcie będzie podjęcie aktywności  społecznej jako wolontariusz. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Zrzutka: Broń dla Sokoła

Najnowsze