Z Sokołem do gwiazd

Projekt "Z Sokołem do gwiazd" ma na celu stworzyć warunki do nauki i rozwijania pasji związanej z fizyką oraz astronomią.
W związku z licznymi sukcesami polskich naukowców w dziedzinie astronomii proponujemy promocję rozwijania zainteresowań związanych z tą dziedziną.
 
Kierujemy zajęcia dla wszystkich zainteresowanych oraz zorganizowanych grup np. klas ze szkół podstawowych i średnich.
Wszelkie informacje na plakacie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach.

 

Poznaj Niezłomnych

Poznaj Niezłomnych - przedstawienia teatralne "Zapora! Nigdy się nie poddamy." i rajd pieszy szlakiem kardynała Stefa Wyszyńskiego w lasach Kozłowieckich. Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną oraz placówki oświatowe do kontaktu! Wszelkie informacje zawarte na plakacie. 

 

Poznaj Niezłomnych - Zapora

 

 

Bądź jak Kowboj

 Projekt "Bądź jak Kowboj" zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu strzelectwa i pierwszej pomocy. Szkolenia będą realizowane w siedzibie stowarzyszenia "Sokolni", strzelnicy "Sokół" oraz poprzez zorganizowanie mobilnego centrum szkoleniowego w każdym dowolnym miejscu.
W naszym za
łożeniu projekt ma być kontynuowany nawet po zakończeniu projektu w roku 2022, chcemy aby jego efekty były widoczne i możliwe do wykorzystania przez dłuższy czas
w ramach dzia
łalności statutowej naszego Towarzystwa.
Zorganizujemy strzelecki memoria
ł Zbigniewa Matysiaka ps. "Kowboj" upamiętniający Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego działających na terenie powiatu Kraśnickiego
i województwa Lubelskiego.
Zorganizujemy festiwal gimnastyczny nawi
ązujący do wydarzeń organizowanych przez TG Sokół z okresu
XX wieku czyli gimnastyki synchronicznej.
Wszelkie dane widoczne na plakacie. 

 

 

Przystosowanie siedziby

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie uzyskało wsparcie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Środki zostały przeznaczone na remont siedziby stowarzyszenia wynikający z nagłych potrzeb - awarii i konieczności przystosowania pomieszczeń do obecności uchodźców z Ukrainy.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Edukacji

Zrzutka: Broń dla Sokoła

Najnowsze