Zapytanie ofertowe

 

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie prosi o złożenie oferty na:

 1. Wykonanie inwentaryzacji budynku położonego przy ulicy Tulipanowej 74 w Lublinie.

 2. Wykonanie kosztorysu remontu budynku w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Zapytanie-ofertowe-Inwentaryzacja-budynku-i-kosztorys.pdf

Załącznik-nr1-zakres kosztorysu.xls

Załącznik-nr1-zakres-kosztorysu.pdf