Z żalem zawiadamiamy, że 11 stycznia 2017 roku zmarł dr Bohdan Szucki, ps. Artur, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, a później twórca i pierwszy prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 17 stycznia na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ul. Lipowej w Lublinie. Zostaną poprzedzone Mszą św. w kaplicy p.w. Wszystkich Świętych o godz. 8.00.

 

Fotorelacja z uroczystości pogrzebowych (59 zdjęć)

 

Bohdan Szucki (ur. 21 czerwca 1926 r. w Berezie Kartuskiej) był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych w oddziałach Leona Cybulskiego ps. „Znicz” oraz Wacława Piotrowskiego ps. „Cichy”. W konspiracji działał od września 1941 r., a zaczynał od kolportowania prasy podziemnej z Lublina do powiatu kraśnickiego.

W październiku 1942 r. oficjalnie wstąpił w szeregi Narodowych Sił Zbrojnych, złożył przysięgę przed Ryszardem Jagielskim i otrzymał pseudonim „Artur”. Do lipca 1943 r. był do stałej dyspozycji szefa sztabu Okręgu III NSZ mjr Zbigniewa Wyrwicza ps. „Witold”, będąc członkiem jego ochrony oraz kurierem. W lipcu 1943 r. przeszedł do oddziałów leśnych najpierw Leona Cybulskiego, następnie Wacława Piotrowskiego. W styczniu 1944 r. wstąpił do kompanii szkoleniowej podchorążówki, dowodzonej przez Sychowskiego ps. „Albatros”, „Juhas”. Szkolenie ukończył w kwietniu 1944 r. w stopniu kaprala podchorążego.

Od kwietnia do lipca 1944 r. służył jako adiutant szefa sztabu Okręgu III NSZ. Od sierpnia 1944 r. przebywał w Lublinie, gdzie stworzył punkt kontaktowy Pogotowia Akcji Specjalnej.

W styczniu 1945 r. schwytany przez NKWD, przebywał ok. miesiąca w areszcie. Od kwietnia do września 1945 r. służył w Pogotowiu Akcji Specjalnej NSZ na placówce Gdańsk-Oliwa.

 

 

Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Lublina, gdzie ukończył studia medyczne. Uzyskał stopień doktora z zakresu toksykologii i rozpoczął pracę zawodową.

Był inicjatorem powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i jego pierwszym prezesem w latach 1990–2007. Później, mianowany honorowym prezesem ZŻ NSZ, aktywnie uczestniczył w działalności Związku.

Bohdan Szucki nadzorował budowę pomników oraz tablic upamiętniających żołnierzy podziemia antykomunistycznego na terenie całej Polski. Stał na czele Wydawnictwa NSZ, którego nakładem ukazało się kilkanaście numerów Biuletynu ZŻ NSZ „Szczerbiec” oraz wiele książek – zarówno wspomnień żołnierzy NSZ, jak i opracowań naukowych.

Uczestniczył, jako świadek historii, w wielu spotkaniach z uczniami lubelskich szkół. Był częstym gościem w szkole podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny i Gimnazjum nr 19 w Lublinie, gdzie w ramach lekcji historii wygłaszał prelekcje na temat II wojny światowej.

Przez ponad 20 lat był aktywnym członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. Uczestniczył w niezliczonych spotkaniach i uroczystościach patriotycznych. Wiele z nich sam organizował i koordynował. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z historykami i studentami, dla których był źródłem autentycznych i cennych świadectw historycznych, a także konsultantem przy pisaniu prac naukowych: licencjackich, magisterskich, doktorskich i monografii historycznych.

W 2006 r. za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich, został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczono go także m.in. Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Medalem Pro Patria (2012), Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego. W 2013 r. ukazały się ponad 300-stronicowe wspomnienia Bohdana Szuckiego Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu

Bohdan Szucki był także honorowym członkiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie.

 

 

Zrzutka: Broń dla Sokoła