splyw-kajakowy

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie i Garbowskie Gniazdo Sokoła zapraszają na III Otwarty Sokoli Spływ Kajakowy 2013 - 14 km dolnym odcinkiem rzeki Bystrzyca - od Sobianowic, z zakończeniem na rzece Wieprz w Zawieprzycach. Spływ odbędzie się w sobotę 7 września 2013 r.

 

 

 

 

 

W programie:

11.00 – zbiórka uczestników na przystanku autobusowym przy moście na Bystrzycy w Sobianowicach (dojazd od Lublina: ul. Turystyczna – Wólka-Turka – skręt na Leonów – Sobianowice za mostem na Bystrzycy, dojazd od strony Niemiec: Leonów – Dziuchów – Sobianowice przed mostem na Bystrzycy), odprowadzenie samochodów do Zawieprzyc;

12.00 – rozpoczęcie spływu k. mostu w Sobianowicach;

ok. 13.30 – odpoczynek na brzegu rzeki za Charlężem Kolonia;

ok. 16.00 – zakończenie spływu na rzece Wieprz, obok zamku w Zawieprzycach należącego w XVII w. do przyjaciela króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Chocimia w 1673 r. i Wiednia w 1683 r., Atanazego Miączyńskiego, wspólne ognisko nad brzegiem rzeki w Zawieprzycach.

 

Koszt udziału w spływie:

wynajem kajaka z transportem – 30 zł od osoby.

Opłata obejmuje:

dostarczenie właściwej jakości 2-osobowych kajaków z wiosłami i kapoków ochronnych dla wszystkich uczestników oraz ich odbiór po zakończeniu spływu, przewiezienie kierowców z Zawieprzyc do Sobianowic przed spływem, po odprowadzeniu samochodów.

Uczestnicy odpowiadają za zwrot pobranego sprzętu i wyposażenia oraz mają obowiązek stosować się do poleceń komandora spływu i ratowników „Sokoła”.

 

Zgłoszenia udziału w spływie przyjmuje:

Zdzisław Niedbała, kom. 603 867 457

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH!