Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" w Lublinie i Garbowskie Gniazdo Sokoła zapraszają na II otwarty spływ kajakowy Sokoła 2017; 14 km dolnym odcinkiem rzeki Bystrzyca – od Sobianowic, z zakończeniem na rzece Wieprz w Zawieprzycach. Spływ dedykowany jest Sokolstwu Polskiemu w 150. rocznicę założenia gniazda macierzy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Lwowie w 1867 r.


Spływ odbędzie się w sobotę 23 września 2017 r.

 
W programie: 

12.00 – zbiórka uczestników na przystanku autobusowym przy moście na Bystrzycy w Sobianowicach (dojazd od Lublina: ul. Turystyczna – Wólka-Turka - skręt na Leonów – Sobianowice za mostem na Bystrzycy, dojazd od strony Niemiec: Leonów – Dziuchów – Sobianowice przed mostem na Bystrzycy), 

12.15 –  odprowadzenie samochodów do Zawieprzyc;

13.00 – rozpoczęcie spływu k. mostu w Sobianowicach;

ok. 15.00 – odpoczynek na brzegu rzeki za Charlężem Kolonia;

ok. 18.00 – zakończenie spływu na rzece Wieprz, obok zamku w Zawieprzycach należącego w XVII w. do przyjaciela króla Jana III Sobieskiego, zwycięzcy spod Chocimia w 1673 r. i Wiednia w 1683 r., Atanazego Miączyńskiego.

 

Koszt udziału w spływie: 

wynajem kajaka z osprzętem i transportem – 35 zł od osoby. 

Opłata obejmuje: 

dostarczenie właściwej jakości 2-osobowych kajaków z wiosłami i kapoków ochronnych dla wszystkich uczestników oraz ich odbiór po zakończeniu spływu, przewiezienie kierowców z Zawieprzyc do Sobianowic, po odprowadzeniu samochodów przed spływem. 

Uczestnicy odpowiadają za zwrot pobranego sprzętu i wyposażenia oraz mają obowiązek stosować się do poleceń komandora spływu i ratowników „Sokoła”.

 


Zgłoszenia do udziału w spływie przyjmuje, do wtorku 19 września br: 

druh Zdzisław Niedbała, komandor spływu, kom. 603 867 457

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH!