a3_tydzien_wychowania_v3

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Tygodniu Wychowania "Ad Maioram Natus Sum", szczególnie, że w poniedziałek 16 września Tomasz Stańko prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie wygłosi wykład o wychowaniu p.t. "Hermeneutyka ciągłości". Szczegóły w programie.

 

W odpowiedzi na zachętę Konferencji Episkopatu Polski, oo. Jezuici, Sodalicje Mariańskie, Towarzystwo Gimastyczne „Sokół”, Kapelani Lubelskiego Okręgu ZHR zapraszają na III Tydzień Wychowania "Ad Maioram Natus Sum".

Miejsce: kościół oo. Jezuitów, ul. Królewska 9, Lublin (vis-a-vis Archikatedry Lubelskiej)

PROGRAM:

15 września 2013 - niedziela

godz. 12.30 - Uroczysta Msza Święta z okazji Jubileuszu o. Mariana Masłowskiego SJ – weterana walk o wolność Kościoła w Polsce i świecie, wybitnego pszczelarza, duszpasterza ubogich

Uroczyste otwarcie Tygodnia Wychowania - Przewielebny O. Prowincjał Tomasz Kot SJ

 

TRIDUUM O DUCHOWOŚCI ŚW. STANISŁAWA KOSTKI AD MAIORA NATUS SUM

16 - 17 - 18 września 2013 - poniedziałek - wtorek - środa

godz. 18.00 – Msza św., - Homilie głosi o. Paweł Brożyniak SJ – Dyrektor Gimnazjum Jezuitów w Krakowie.
Temat: Charakterystyczne cechy duchowości św. Stanisława Kostki w zastosowaniu do wychowania dzieci i młodzieży

Po mszy świętej referaty na temat wychowania:

16 września - Hermeneutyka ciągłości - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oddział Lubelski –Tomasz Stańko, Prezes

17 września - Wychowanie młodych do męstwa poprzez aktywy udział w obronie życia razem z trzema papieżami – Krzysztof Kasprzak, Fundacja Pro

18 września - Uśpiony olbrzym: niewykorzystany potencjał absolwentów szkół katolickich. Zakonny charyzmat wychowania realizowany razem ze świeckimi kroczącymi drogą rad ewangelicznych jako melodia przyszłości – s. Mariana CSS z Przedszkola Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego w Lublinie

19 września - Msza św. za Ojczyznę – o. Mariusz Bigiel SJ

Przemarsz do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego

Debata dwugłos na temat: Wychowanie patriotyczne a skaung europejski – hm. Michał Bobrzyński, Collegium Gosnum i hm. Kazimierz Wiatr (lub subtytut industria personae hm. Paweł Zarzycki) ZHR

Miejsce debaty: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-950 Lublin