Społeczny Komitet Obchodów 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 100. rocznicy utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego w  Paryżu, 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 97. rocznicy III Powstania Śląskiego, w 100-lecie odbudowy Państwa Polskiego ma zaszczyt zaprosić na okolicznościową uroczystość 8 stycznia 2018 r. w  Lublinie.

 

Program obchodów

Lublin, 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek)


16.15

Złożenie kwiatów pod tablicą Romana Dmowskiego i  Ignacego Paderewskiego w  kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gospodarczej 7.


17.00

Konferencja w  Trybunale Koronnym, Rynek 1

– odśpiewanie hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,

– powitanie uczestników,

– wystąpienie Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka,

– spektakl w  wykonaniu młodzieży IX LO im. Mikołaja Kopernika w  Lublinie,

– „Roman Dmowski i  Józef Piłsudski – dwie drogi do niepodległości”, ks. dr Robert Ogrodnik, krewny bł. biskupa Władysława Gorala, męczennika,

– „My chcemy Boga – katolicyzm w  polskiej tradycji narodowej”, prof. Mieczysław Ryba,

– „100. rocznica założenia Komitetu Narodowego Polskiego w  Paryżu – rola  i znaczenie w  odbudowie Państwa Polskiego”, prof. Jacek Gołębiowski,

– „Walki i  zabiegi dyplomatyczne o kształt granic odrodzonej Rzeczypospolitej – w  Wielkopolsce, Śląsku Górnym i  Cieszyńskim, na Kresach Wschodnich, Pomorzu  i  nad Bałtykiem”, red. Wojciech Kempa, prawnuk powstańców śląskich.


19.00

Msza św. za Ojczyznę oraz w intencji Romana Dmowskiego i członków Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, Józefa Piłsudskiego  i  innych ojców niepodległości, powstańców wielkopolskich, śląskich i  wszystkich żołnierzy poległych za wolność Ojczyzny, pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Stanisława Budzika, z  udziałem pocztów sztandarowych, w  Archikatedrze Lubelskiej.


20.00

Złożenie kwiatów i  zapalenie zniczy pod odnowionym pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim, nawiązującym do pierwotnego pomnika położonego w dniu 3 sierpnia 1925 r.

 

 


Otwarty Społeczny Komitet Obchodów 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, 100. rocznicy utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 97. rocznicy III Powstania Śląskiego, w roku 100-lecia odbudowy Państwa Polskiego, utworzyły:

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej, Fundacja Amor Patriae, Fundacja Deo et Patria O/Lublin, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Fundacja Na Rzecz Rodziny „Nasza Tradycja”, Fundacja Niepodległości, Fundacja Pro Bono Futuro, Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin, Instytut Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Klub Pamięć i Naród, Klub Radnych PiS Rady Miasta Lublin, Liga Polskich Rodzin, Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Lubelskie Bractwo Strzelców Kurkowych św. Jana Kantego, Młodzież Wszechpolska, NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego, Obóz Narodowo-Radykalny, Pobudka (Klucz Lubelski), Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Prawica Rzeczypospolitej, Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych, Ruch Narodowy, Solidarna Polska, Solidarni 2010, Stowarzyszenie Endecja, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Szkoły, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Ruch im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Stowarzyszenie Trzy Kropki, Stowarzyszenie „Wspólnota Świdnicka”, Stronnictwo „Piast”, Środowisko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Światowy Związek Żołnierzy AK, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Lwowa i  Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Towarzystwo Rycerskie Bractw Kurkowych, Wspólnota Polska O/Lublin, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Obszar Wschodni, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.