plakatumcs Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum", Studenci dla Rzeczpospolitej oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie zapraszają na konferencję pt.: ,,Żołnierze Wyklęci" i ich oprawcy - podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie w czasie II wojny światowej".

 

14 marca 2013
16:30
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny,
Pl. Marii Curie Skłodowskiej 4a (Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego)

 

 

Program:
- Tadeusz Płużański - Bestie i ich ofiary. Polskie podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie po II wojnie światowej
- Dr Piotr Gawryszczak - Żołnierze Wyklęci w Inspektoracie Lublin Zrzeszenia Wolności Niezawisłość
- Rafał Drabik - Lubelski Okręg Narodowych Sił Zbrojnych po 1944
- Zenobia Kitówna - Alina Blaszyńska, kobieta i żołnierz, wzór dla naśladowania

Patronat:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Fundacja Niepodległości
Grupa Inicjatyw Narodowych "Patriana"
Rebelya.pl
Myśl.pl

 

Zapraszamy!