2 stycznia 2012 r. odbędą się uroczyste obchody 73. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego. Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie, jako członek Otwartego Społecznego Komitetu tychże obchodów, zaprasza do wzięcia w nich udziału.

PROGRAM:

18.00
Msza św. za duszę śp. Romana Dmowskiego, twórcy nowoczesnej polskiej myśli politycznej, wybitnego męża stanu i dyplomaty, wskrzesiciela niepodległego Państwa Polskiego po wiekowej niewoli, nauczyciela młodzieży, w 93. rocznicę jego śmierci oraz za Naród i Państwo Polskie, którym poświęcił swoje życie. Miejsce: kościół pw. Matki Boskiej Królowej Polski, Lublin, ul. Gospodarcza 7.

19.00
złożenie kwiatów pod tablicą Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w kościele MB Królowej Polski.

19.15
spotkanie w auli parafialnej obok kościoła

- okolicznościowy występ młodzieży szkolnej poświęcony działalności Romana Dmowskiego,
- prof. Mieczysław Ryba: „Rola Romana Dmowskiego w odbudowie Państwa Polskiego”,
- dr Piotr Makarzec: „Roman Dmowski – prezes Komitetu Narodowego Polskiego”,
- dr Rafał Dobrowolski: „Roman Dmowski a młodzież obozu narodowego”,
- projekcja filmu dokumentalnego z uroczystości pogrzebowych Romana Dmowskiego (1939 r.)


Otwarty Społeczny Komitet Obchodów 73. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego utworzyły:

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej, Fundacja Instytut im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Fundacja Niepodległości, Instytut Edukacji Narodowej, Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie, Liga Polskich Rodzin, Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo Radykalny, Prawica Rzeczypospolitej, Unia Polityki Realnej, Przymierze Ludowo-Narodowe, Solidarna Polska, Stronnictwo „Piast”, Stowarzyszenie Narodowe im. Romana Dmowskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Szkoły, Stowarzyszenie „Wspólnota Świdnicka”, Środowisko Żołnierzy AK i WiN „Zaporczycy”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.