Projekty

Młodzi Kompetentni

 

 

 

1. O projekcie

2. Aktualności

3. Rekrutacja

4. Dokumenty do pobrania

5. Kontakt 

 

 

 

 

O projekcieMłodzi Kompetentni

Projekt „MŁODZI KOMPETENTNI”  jest realizowany przez Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie  w partnerstwie z Fundacją Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii z siedzibą w Poznaniu oraz Stowarzyszeniem Fundacja Wilanowska w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznych ważnych na rynku pracy 195 osób młodych (117 Kobiet, 78 Mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy.

 

Projekt realizowany jest  na terenie całego kraju 

w okresie od 1.07.2019 r.   do 31.10.2020 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

• Młodzież w wieku 15-29 lat 

• Osoby z niepełnosprawnościami

• Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

 

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2019 r. do 31 października 2020 r. 

 

Teren realizacji projektu:  obszar całego kraju

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

Liczba osób młodych w wieku od 15 lat do 29 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy – 195 osób 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Projekt skierowany jest do 195 osób młodych (117 kobiet, 78 mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami spełniających wszystkie warunki:

 • miejsce zamieszkania: obszar całego kraju

 

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • Młodzież w wieku 15-29 lat 
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Ocena kompetencji społecznych uczestników projektu, która jest podzielona na dwie fazy:

 • Faza 1 - w ramach rekrutacji uczestnika nastąpi wstępna ocena kompetencji społecznych w formie: weryfikacji wewnętrznej oraz weryfikacja zewnętrznej (2h/osoba)
 • Faza 2 – na zakończenie udziału w projekcie w 10 miesiącu od przystąpienia osoby do projektu zostanie przeprowadzona podsumowująca, końcowa ocena kompetencji społecznych każdego Uczestnika Projektu, która wykaże w jakim stopniu udział w projekcie przyczynił się do rozwinięcia kompetencji społecznych Uczestnika Projektu. (2h/osoba)

2. Doradztwo specjalistyczne w kontekście potrzeb uczestników projektu związane z życiem w społeczeństwie oraz poruszaniem się po rynku pracy (5h/osoba)

3. Szkolenia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych, które pozwolą nabyć Uczestnikom kompetencje zgodnie z klasyfikacją ESCO:  

4. Wolontariat w lokalnych NGO - głównym celem udziału w wolontariacie jest upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu, podniesienie świadomości społecznej na temat problemów lokalnych i wsparcie społeczne osób potrzebujących.( 1 miesiąc)

 

 

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik, pen drive),

Po zakończeniu udziału w projekcie Uczestnicy otrzymają

 • CERTYFIKAT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 • ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU WOLONTARIATU 

Powrót

 

 

 

2. Aktualności

 

28.02.2021 r.

 

Szanowni Państwo,
 
informujemy,  ze realizacja  projektu Młodzi kompetentni została zakończona z dniem 28 luty 2021 roku.
 
Mamy nadzieję, że zdobyte kompetencje ułatwią w życiu codziennym nawiązywanie a następnie utrzymywanie pozytywnych relacji międzyludzkich niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. 
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które wzięły udział w projekcie. 

 

31.10.2020 r.

 

Szanowni Państwo,
 
informujemy,  ze realizacja  projektu Młodzi kompetentni została wydłużona do 31 grudnia 2020 roku.

 

23.10.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz wprowadzonymi nowymi obostrzeniami obowiązującymi na terenie całej Polski zajęcia grupowe zostają odwołane.

 

02.09.2020 r.

 
Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń szkolenia oraz indywidualne doradztwo będą prowadzone w formie on-line.

Wszystkich Uczestników Projektu będziemy informować  telefonicznie o wyznaczonych nowych terminach spotkań jak również będziemy w aktualnościach umieszczać aktualizację harmonogramów dla poszczególnych grup. 

 

08.05.2020 r.

 

UWAGA!
 
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju, projekt „Młodzi kompetentni” nadal trwa i jego założenia są realizowane.
W trosce o bezpieczeństwo naszych uczestników większość działań odbywa się zdalnie – szkolenia jak i doradztwo psychologiczne prowadzone są online.
Również rekrutacja odbywa się na bieżąco – można przesyłać mailowo do nas dokumenty aplikacyjne, a rozmowa rekrutacyjna odbędzie się telefonicznie.
 
Dużo zdrowia!
 
Pozdrawiamy
Zespół Projektu

 

 

20.12.2019 r.

W związku z realizacją projektu "Młodzi kompetentni" zapraszamy do składania ofert na realizację usługi szkoleń kompetencji społecznych. Szczegóły w załącznikach poniżej:

 

 

Powrót

 

 

 

3. Rekrutacja

 

Rekrutacja będzie otwarta i prowadzona od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Prowadzona będzie w oparciu o Regulamin rekrutacji. Dokumenty można składać osobiście w biurze projektu (adres biura podany w zakładce kontakt) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznie, a także za pośrednictwem bezpośredniego spotkania z pracownikiem biura projektu (dogodne dla osoby z niepełnosprawnościami). Każdy z potencjalnych uczestników będzie musiał dostarczyć komplet uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych złożonych ww. terminie.

 

Złożone w tym terminie dokumenty będą na bieżąco weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną pod względem poprawności i kwalifikowalności kandydatów.

 

Proces rekrutacji przebiegać będzie etapowo:

 

 • Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych

 

 • Ocena przez Komisję Rekrutacyjną z uwzględnieniem kryteriów kwalifikowalności

Na tym etapie Komisja Rekrutacyjna zweryfikuje czy złożone dokumenty rekrutacyjne są kompletne i czy spełnione są kryteria uczestnictwa dla Uczestnika.

 

 • Weryfikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna

 

Weryfikacja wewnętrzna:

a) samoocena dokonana przez Uczestnika projektu samodzielnie z pomocą standardowego kwestionariusza,

b)ocenę dokonaną przez opiekuna, czyli osobę odpowiedzialną bezpośrednio za współpracę z Uczestnikiem Projektu od początku do końca trwania jego udziału

 

Weryfikacja zewnętrzna:

(dla osób które pozytywnie przejdą etap weryfikacji wewnętrznej)

 

a) ocena kompetencji społecznych przeprowadzona przez psychologa za pomocą testu psychometrycznego

 

 

Kryteria dodatkowych punktów:

 • Kobiety – 6 pkt.
 • Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji - 4 pkt.
 • Osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej - 2 pkt.

 

 

UWAGA! Osoby zaliczające się do kilku grup uzyskiwać będą punkty za każdą z grup.

 

 

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telef./mailowo lub listownie.

 

Utworzona zostanie:

 • lista podstawowa -  195 osób z największą ilością punktów
 • lista rezerwowa.

 

Jeżeli liczba kandydatów spełniających kryteria przekroczy limit miejsc w grupie o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń, w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj.

 

Po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie, Uczestnik/czka podpisują dodatkowo (oświadczenia podpisywane na pierwszych zajęciach)

 

Powrót 

 

 

4. Dokumenty do pobrania

 

Harmonogramy:

 


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /modules/mod_joombig_menu_tree/helper.php on line 74

Powrót

  

 

5. Kontakt

 

Biuro projektu:

ul. Rayskiego 3

20-060 Lublin

tel. 721 501 912

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Powrót

 

Zrzutka: Broń dla Sokoła

Najnowsze