medal-nsz-70 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie było współorganizatorem uroczystości z okazji 70 rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Imprezą towarzyszącą był Bieg na orientację dla uczczenia 70 rocznicy powstania NSZ.

 

W rywalizacji zwyciężył patrol w składzie Zuzanna Bednarska, Jan Bednarski i Szymon Dziubicki, drugie miejsce zajęli Krzysztof Szumigaj, Grzegorz Szumigaj i Krzysztof Kowalczyk, na trzecim miejscu uplasowały się Oliwia Chrust i Julia Leśniewska. Serdecznie gratulujemy. Patronat na Biegiem sprawował Kurator Oświaty w Lublinie, p. Krzysztof Babicz.

Na ręce druha prezesa Tomasza Stańko został złożony Medal 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych za zasługi na upamiętnianiu działalności narodowych formacji zbrojnych w latach 1939-1956 dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie.

Warto podkreślić ścisłe relacje między lubelskimi Sokołami a Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Prezesem okręgu lubelskiego ZŻ NSZ jest dh Rafał Dobrowolski. Z kolei honorowym członkiem TG Sokół w Lublinie jest dr. Bohdan Szucki, wieloletni prezes ZŻ NSZ a obecnie pełniący w związku funkcje honorowe. Za swą pracę na rzecz upamiętniania działań narodowych formacji zbrojnych wyróżnieni zostali: dh. Izabela Tomasiewicz, dh Marcin Sułek - reprezentant Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, dh. Krzysztof Kobylas, który swą pracę krzewienia pamięci o NSZ realizuje zarówno w TG Sokół jak i w działalności Brygady Lubelskiej ONR oraz dh Piotr Mazur pełniący jednocześnie funkcję sekretarza naszego Towarzystwa i wiceprezesa okręgu lubelskiego ZŻ NSZ. Wielką pomocą w przygotowaniach i w trakcie trwania uroczystości służyła nastoletnia dh. Patrycja Rowińska.

 

Poniżej prezentujemy linki do medialnych relacji z uroczystości:

http://www.tvp.pl/lublin/aktualnosci/spoleczne/ich-idee-i-tradycje-kultywuja-dzis-mlodzi-jubileusz-narodowych-sil-zbrojnych/

http://moje.radio.lublin.pl/odznaczenia-i-medale-na-rocznice-powstania-nsz.html