NSZ Dnia 20 czerwca 2012 odbył się konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej nr 24 w Lublinie pt.: "Narodowe Siły Zbrojne wczoraj i dziś". Organizatorzy: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie oraz Związek Żołnierzy NSZ. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotować techniką dowolną plakat pt. "Narodowe Siły Zbrojne wczoraj i dziś". W konkursie wzięło udział ok. 25 uczniów z różnych klas.

Wstępem do pracy były krótkie prelekcje Honorowego Prezesa ZŻNSZ dr Bohdana Szuckiego i Sekretarza ZG ZŻNSZ Karola Wołka, czym były Narodowe Siły Zbrojne w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz czym obecnie zajmuje się Związek Żołnierzy NSZ. Uczniowie obejrzeli także film dokumentalny IPN pt. "Zbrodnia w leśnym uroczysku" o komunistycznym ludobójstwie na żołnierzach NSZ z oddziału Henryka Flamego ps. "Bartek". Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni prze jury konkursu w piątek w Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny. Nagrody - wyjazdu surwiwalowy, płyty "Twardzi jak stal" i wpinki poświęcone NSZ - ufundowało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie.

 

źródło: NSZ.COM.PL