Dnia 17 kwietnia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie przy ul. Plażowej 9 odbyło się kolejne spotkanie Klubu „Polonia Christiana”. Dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie i gościnności dyrekcji szkoły, zgromadzeni goście mogli wysłuchać prelekcji ks. Grzegorza Śniadocha

Posługujący we wrocławskim środowisku tradycji katolickiej ksiądz, wygłosił wykład pod tytułem „Wojna sprawiedliwa”. Prelegent w krótkich słowach przedstawił podejście Kościoła Katolickiego i poszczególnych jego myślicieli do problemu wojny. Posiłkując się cytatami z Pisma Świętego ukazał najpierw stosunek samego Jezusa Chrystusa do wojny i zawodu żołnierza, a następnie w historycznym ujęciu - rozwój koncepcji wojny w dziełach filozofów katolickich. Szczególny nacisk położył na nauczanie św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. W dalszej części swego wykładu ks. Grzegorz wymienił kilka konfliktów zbrojnych dołączając do nich własną ocenę sformułowaną od strony nauczania Kościoła Katolickiego.

Przedstawianie konfliktów ocenianych jako sprawiedliwe, godne katolika oraz wyzwalające cnoty męstwa i bohaterstwa zakończył na wojnie obronnej II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku. Ks. Śniadoch nawiązał również do swojego artykułu zatytułowanego „Herezja Pacyfizmu”, który ukazał się w ostatnim numerze „Polonia Christiana”. Wg niego, idea pacyfizmu jest niezgodna z katolicką doktryną społeczną i wynika głównie z tchórzostwa oraz krótkowzroczności. Wskazał również na drugie dno pacyfizmu, czyli działalność ZSRR, który poprzez wspieranie ruchu pacyfistycznego w Europie Zachodniej i USA chciał osłabić morale tych społeczeństw i uczynić je niezdolnymi do obrony w sytuacji własnej ekspansji na ich terytoria.

Wykład zainteresował zgromadzonych słuchaczy i pobudził ich do zadawania licznych pytań. Dzięki nim wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca zarówno oceny moralnej problemu wojny, jak też oceny współczesnych konfliktów i biorących w nich udział nowoczesnych sił zbrojnych.