P1254913W środę 25 stycznia 2012 r. odbyło się w sali obrad rady miasta w Lublinie, spotkanie z redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Polonia Christiana, Sławomirem Skibą zorganizowane w ramach Klubu Polonia Christiana przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie. Przybyli na spotkanie wysłuchali prelekcji "W obronie krzyża. Czy grożą nam nowe prześladowania?" po której nastapiła ożywiona dyskusja.

Prelegent, w swoim wykładzie starał się przybliżyć zgromadzonym słuchaczom nauczanie Kościoła na temat Państwa Bożego i odwiecznego antagonizmu między nim a augustiańskim civitas terrena. Mówił o roli Najświętszej Maryi Panny w Czasach Ostatecznych powołując się na maryjne orędzia. W swoim wykładzie wykorzystał także myśli założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności - Plinio Correa de Oliveira, odnoszące się do przyczyn Rewolucji, której kolejną fazę doświadczamy. Przedstawił także zespół środków zaradczych, które możemy wykorzystywać w codziennej walce o chrześcijańską Polskę.

Filmowy zapis spotkania zostanie zamieszczony na stronach internetowych organizatorów.

P1254909
P1254910