20 lutego 2016 roku członkowie TG Sokół w Lublinie uczestniczyli w Waksmundzie w obchodach rocznicowych z okazji 69. rocznicy śmierci Józefa Kurasia ps. "Ogień".

 
Dh Prezes Tomasz Stańko wraz z dh. Olgą Okoń i dh. Rajmundem Flejmerem złożyli wiązankę w imieniu TG Sokół w Lublinie, zaś dh Piotr Mazur uczestniczył w składaniu kwiatów w delegacji Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

fot. A. Pszeniczka, J. Wieczorek