Członkowie Polowej Drużyny Sokolej, jako delegacja naszego gniazda, uczestniczyli w poświęceniu krzyża i odsłonięciu pomnika w miejscu dawnego cmentarza rzymskokatolickiego w Horochowie, na terenie obecnej Ukrainy. 

Obecność naszych druhów została odnotowana w relacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. http://luck.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/odsloniecie_pomnika_w_horochowie

fot. http://luck.msz.gov.pl