Drogie Druhy i Druhowie mamy niekłamaną przyjemność i zaszczyt poinformować, iż druh Tomasz Stańko – prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, w dniu 11 listopada 2015 roku został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży”.


W biogramie druha prezesa opublikowanym na stronie kancelarii prezydenta czytamy m.in. „W 2005 r. jeden z inicjatorów reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, którego jest instruktorem i prezesem do chwili obecnej. Organizator imprez o charakterze patriotyczno-proobronnym w tym rajdów, obozów, ćwiczeń strzelania, walki wręcz, survivalu, wspinaczek itp. oraz imprez kulturalno-oświatowych. Od czterech lat kieruje rozbudową Polowej Drużyny Sokoła, która obecnie liczy na Lubelszczyźnie około 200 osób. Drużyna ta prowadzi profesjonalne szkolenia wojskowe młodzieży starszej (powyżej 16 roku życia). Od 2007 r. organizator corocznego obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (50-70 uczestników). TG „Sokół” z jego inicjatywy organizuje szereg imprez upamiętniających Żołnierzy Wyklętych i tradycję AK wśród młodzieży Lubelszczyzny (konkursy wiedzy, rajdy szlakiem podziemia, prelekcje)”.

Odznaczenie otrzymane przez dh. Tomasza Stańkę to również odznaczenie nas wszystkich.

Druhowi Prezesowi serdecznie gratulujemy, a prezydentowi Andrzejowi Dudzie składamy serdeczne podziękowania za uhonorowanie naszej pracy w osobie Tomasza Stańki.