Blisko dwa tysiące uczestników zgromadziła manifestacja w obronie wolnych mediów, która odbyła się w niedzielę 17 listopada 2013 r. w Lublinie. Powodem tego zgromadzenia i gniewu jego uczestników jest całkowicie niezrozumiałe dla większości narodu postępowanie władz centralnych w Warszawie odpowiedzialnych za ład medialny w naszej Ojczyźnie.

W lipcu 2013 r. po długich staraniach wnioskodawcy Fundacji Lux Veritatis, utrudnieniach ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowych żądaniach społecznych i licznych protestach, Telewizji Trwam przyznane zostało miejsce na multipleksie – jedno z 56 dostępnych. Od października Fundacja Lux Veritatis uiszcza co miesiąc wysokie raty opłaty koncesyjnej, ale nie otrzymuje faktycznego dostępu do kanału na MUX-1, pozwalającego na powszechny odbiór Telewizji Trwam.

Utrudnienia w praktycznej realizacji wolności słowa w Polsce, prowadzone za pomocą działań administracyjnych wzbudziły nową falę oburzenia społecznego. Żywo przypomina to czasy totalitaryzmu w naszym kraju, które wydawało się, że mamy już za sobą. Okazuje się, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Potwierdza się na tym przykładzie głęboko trafne stwierdzenie błogosławionego Jana Pawła II, że wolność nie jest dana, ale zadana. Trzeba jej strzec jak źrenicy oka, pielęgnować i stale bronić.

Kierowani poczuciem obowiązku obrony wolności, której wolność medialna, wolność słowa, stanowi jeden z ważniejszych przejawów, mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny przybyli licznie z biało-czerwonymi flagami i transparentami, aby zamanifestować swoje poparcie dla słusznych praw Telewizji Trwam. Pierwszym punktem zgromadzenia był udział we Mszy św. w kościele oo. Jezuitów przy ul. Królewskiej 9. Płomienne i niezwykle trafiające do serc kazanie wygłosił jezuita o. Mariusz Bigiel. Następnie uformowała się długa, zabezpieczona przez służbę porządkową złożoną z młodzieży narodowej kolumna, która ul. Królewską i Krakowskim Przedmieściem przemaszerowała na Plac Litewski, skandując po drodze hasła w obronie wolności w Polsce. Na historycznym, centralnym placu miejskim odbył się okolicznościowy wiec, poprzedzony odśpiewaniem hymnu państwowego. Zgromadzenie poprowadził prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie druh Tomasz Stańko. Przemówienia wygłosili kolejno przedstawiciele: Sekcji Kobiet Ruchu Narodowego – Monika Smolak, Młodzieży Wszechpolskiej – Bartosz Malewski, Obozu Narodowo-Radykalnego – Kamil Snopek, Związku Żołnierzy NSZ – Piotr Mazur. Następnie głos zabrali parlamentarzyści: poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, posłowie na Sejm RP: Elżbieta Kruk, Małgorzata Sadurska, Lech Sprawka, Jarosław Żaczek, gość z Gdańska – poseł Andrzej Jaworski. Do zgromadzonych przemówili także radni Sejmiku Województwa Lubelskiego Andrzej Pruszkowski i Rady Miasta Lublin Sylwester Tułajew. Wśród mówców wystąpił przewodniczący Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” Marian Król. Stanowisko uczestników manifestacji skierowane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie w sprawie wcielenia w życie koncesji na dostęp do multipleksu Telewizji Trwam odczytał druh Piotr Tokarski z „Sokoła”, zaś list Ewy Stankiewicz przedstawił zebranym Wojciech Radkowiak, szef lubelskiego Oddziału Terytorialnego stowarzyszenia Solidarni 2010.

Manifestacji towarzyszyło kilku księży, jeden z nich poprowadził na zakończenie modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Odśpiewano także „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana...”.

Lubelski protest w obronie wolności w naszej Ojczyźnie zorganizowało lubelskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Oddział Terytorialny stowarzyszenia Solidarni 2010, wymienione wyżej organizacje Ruchu Narodowego przy wsparciu Zarządu Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” i lubelskiej Rodziny Radia Maryja. Nad całością zgromadzenia unosił się duch umiłowania Boga, wolności i Ojczyzny.

 

Lublin, 17 listopada 2013 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

GALERIA ZDJĘĆ